Eva

EVA was een smartphone-app die evenementbezoekers een individueel reisadvies gaf voor de best beschikbare parkeerlocatie en de snelste weg daar naartoe. EVA was beschikbaar voor een aantal evenementen in de Amsterdam RAI en het Amsterdam Arenagebied.

Met behulp van actuele gegevens over de parkeercapaciteit, de situatie op de weg en de inzet van verkeersmanagement door wegbeheerders, bepaalde EVA continu het beste reisadvies.

De proef met EVA wordt geevalueerd. Daarbij wordt ook gekeken of en hoe EVA voortaan kan worden ingezet.

Klant:

Amsterdam mobiel

Periode:

2014 – 2015

 

eva-1
eva-smartphone app Amsterdam Mobiel